Tilmeld nyt medlem

Når du har tilmeldt dig her, vil du blive kontaktet af et medlem fra klubbens bestyrelse. Du vil ikke få adgang til Forum og andre lukkede sider, før du er godkendt af et medlem i klubbens bestyrelse.
Det koster 350 kr. om året at være medlem og 150 kr. for første tilmelding til en velkomstpakke. Ægtefælde/partner kan også indmeldes og koster 350 kr.
Ved arrangementer kan ægtefælde/samlevere uden medlemsskab deltage, men kun mod betaling af de reelle udgifter hertil.
Beløbet skal indbetales på: Girokonto +01< +60053286

Tilmeld nyt medlem

Indmeld dig i Trans Am Club Denmark.